^
Jesteś tutaj: Strona główna / Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2019

Data powstania: 2016-07-06 14:19
Data modyfikacji: 2016-07-06 14:19

Odbiór odpadów zmieszanych, wielkogabarytowych oraz biodegradowalnych 2019

 

GMINA PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
VII VIII IX X XI XII
P+B P+B P+B P+B W P+B P+B
TUSZYMA KOLONIA, TUSZYMA 24 21 18 23  9 20 18
RZEMIEŃ 8 12 9 7 4 4 9
DOBRYNIN 15 13 16 14 4 18 23
BIAŁY BÓR 15 13 16 14 18 23
BŁONIE,TUSZYMA (od krzyżówki w kierunku Pustkowa i Woli Ocieckiej) 3 21 6 2 21 15 4
KIEŁKÓW 11 14 12 17 29 21 19
ZABORCZE, WÓLKA BŁOŃSKA, WYLÓW 25 22 26 31 29  28 30
ŁĄCZKI BRZESKIE 17 14 11 16 28  13 11
PODOLE 17 14 11 16 29 13 11

 

P - odbiór odpadów zmieszanych (pojemniki, czarne worki)

W - odbiór odpadów wielkogabarytowych

B - odbiór odpadów biodegrodowalnych

MIASTO PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P 2 1 1 1|18 2|20 3|17 1/22  5/19  2/23  7/21  18  16 
B 2 1 1 1|18 2|20 3|17  1/22 5/19   2/23 7/21  18  16 
S 29 28 28  12  X  20  26  X
W X 4  X  21  X

 

P - odbiór odpadów zmieszanych (pojemniki, czarne worki)

W - odbiór odpadów wielkogabarytowych

B - odbiór odpadów biodegrodowalnych

S - odpady segregowane - worki

 

Odbiór odpadów segregowanych

 

GMINA PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
I III V VII IX XI
S S S S S S
RZEMIEŃ        3  9  8
DOBRYNIN       26 17 26
BIAŁY BÓR       31  17 26 
TUSZYMA       31 30 29
BŁONIE, TUSZYMA w kierunku na Ropczyce        26  18  20
KIEŁKÓW       15 12 13
ZABORCZE, WYLÓW, WÓLKA BŁOŃSKA       15 12 13
ŁĄCZKI BRZESKIE       30 23 6
PODOLE       30 23 6

 

S - odbiór odpadów segregowanych (worki)

 

 

Odbiór odpadów dla mieszkańców o "trudnym dojeździe"

 

MIESIĄCE I DNI
I II III IV V VI VII WLKGAB. VIII IX X WLKGAB. XI XII
22 21 18 24 21 17 23  5  20 24   22 28  21 17 

 


Wywóz odpadów wielkogabarytowych planowany jest na miesiące: KWIECIEŃ i PAŹDZIERNIK. Prosimy o telefoniczne zgałaszanie wywozu do 1 IV i 1X pod numerem: 014 6704009

Prosimy o wystawianie pojemników i worków o godzinie 7:00 do drogi przejazdu samochodu. Worki muszą być pełne i zawiązane.

Poza harmonogramem wywozu, selektywnie zebrane odpady komunalne,  w tym odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą również oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00.

Odpady dostarczone do PSZOK zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Przecław (dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 6513
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu