^
Jesteś tutaj: Strona główna / Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Data powstania: 2017-12-29 13:00
Data modyfikacji: 2017-12-29 13:00

Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Radomyśl Wielki. Gmina Przecław jest LIDEREM.

Umowa o dofinasowanie zostałam podpisana 22 grudnia 2017 roku.

Całkowita wartość projektu: 12 848 404,48 

Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 11 765 640,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
9 999 617,43 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) i stanowi nie więcej niż 84,99% .

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 194
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu