^
Jesteś tutaj: Strona główna / Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data powstania: 2020-01-16 14:59
Data modyfikacji: 2020-01-16 14:59

Celem kolejnej edycji Podprogramu PO PŻ 2014-2020 realizowanego w gminie Przecław  jest zapewnienie osobom najniżej uposażonym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Przecław dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tarnobrzegu do Lokalnej Organizacji Partnerskiej, którą na naszym terenie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu, dalej OSP. OSP przekazuje żywność bezpośrednio do osób posiadających skierowania wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu, dalej MOPS . 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób (350) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • Pracownicy socjalni MOPS Przecław, po dokonane weryfikacji, będą wydawać osobom zgłaszającym się skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  i do OSP Przecław przekazywać będą również listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
  • OSP może też w swojej siedzibie przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do pracowników socjalnych MOPS w celu weryfikacji i ewentualnego wystawienia skierowania.
  • OSP może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w PO PŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  .

Z powodu możliwości zakwalifikowania do pomocy ograniczonej liczby osób (350), oprócz wyjątkowo trudnej sytuacji osoby/rodziny decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem OSP Przecław w formie paczek żywnościowych, w terminach o których osoby zakwalifikowane będą informowane w sposób zwyczajowo przyjęty (m.in. środki komunikacji elektronicznej).
  2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład zestawu.
 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 342
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu