^
Jesteś tutaj: Strona główna / Realizacja OZE na terenie Gminy Przecław

Realizacja OZE na terenie Gminy Przecław

Data powstania: 2018-06-05 10:30
Data modyfikacji: 2018-06-05 10:30

Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Radomyśl Wielki. Gmina Przecław jest LIDEREM.

 

Główny cel strategiczny to „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Przecław i Radomyśl Wielki poprzez montaż na 642 obiektach mieszkalnych do końca 2020 roku 926 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,87MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych: - zwiększenie od 2019r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki 926 szt. instalacji OZE;

- zmniejszenie od 2020 r. w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki emisji CO2 do atmosfery w wysokości 2 111,20 t CO2/rok;

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki w wyniku produkcji energii cieplnej
z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 3 682,33 MWht/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gminie Przecław i Radomyśl Wielki w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 393,52 MWhe/rok.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 377 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, 245 szt. kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 89 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i 215 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 czerwca 2019r.

Całkowita wartość projektu: 12 848 404,48 

Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 11 765 640,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
9 999 617,43 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) i stanowi nie więcej niż 84,99% .

 W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 845
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu