^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ruszył nabór wniosków do FIO!

Ruszył nabór wniosków do FIO!

Data powstania: 2015-09-15 14:45
Data modyfikacji: 2015-09-15 14:49

Wystartował konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016. Do podziału jest 60 mln zł. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Oferty o dofinansowanie można składać ramach jednego z trzech Priorytetów:

- Priorytet 2 – Aktywne społeczeństwo;

- Priorytet 3 – Aktywni obywatele;

- Priorytet 4 – Silne organizacje pozarządowe oraz Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3 i Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.

Na co środki?

Działania realizowane ze środków FIO mają zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mają także umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Ile można uzyskać?

- dla zadań jednorocznych: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- dla zadań dwuletnich: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

- w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Do kiedy należy złożyć ofertę?

- w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4 oferty można składać od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15.

- w Priorytecie 2 oferty można składać od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

http://www.pozytek.gov.pl/FIO,2016,3845.html

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 586
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu