^
Jesteś tutaj: Strona główna / SPORT 2016, 2017, 2018, 2019

SPORT 2016, 2017, 2018, 2019

Data powstania: 2018-02-28 09:16
Data modyfikacji: 2018-02-28 11:15

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu 2019

SPORT 2019

Uchwała wspieranie rozwoju sportu

Uchwała zmieniajaca uchwałę o wspieraniu rozwoju sportu

Zarządzenie 8.2019 ogłoszenie konkursu

Zarządzenie 9.2019 Komisja konkursowa

Sprawozdanie

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przecław na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Gminie Przecław

Ustawa o sporcie

SPORT 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie  wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarzadzenie 15.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2018 r. celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław.

Uchwała wspieranie rozwoju sportu

Uchwała zmieniajaca uchwałę o o wspieraniu rozwoju sportu

Ustawa o sporcie

Zarządzenie 11.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2018 celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarządzenie 12.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Sprawozdanie

Wniosek

 

SPORT 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2017 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.), Uchwały Nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław oraz  Uchwały Nr XII/131/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Przecław Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2017 r. celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław.

Pliki do pobrania

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE*) Z WYKONANIA ZADANIA W ZAKRESIE FINANSOWEGO WSPIERANIA  ROZWOJU SPORTU W GMINIE PRZECŁAW

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Ustawa o sporcie

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przecław na wspieranie finansowe  rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2017 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej d.s. dokonania oceny wniosków i wyrażania opinii dotyczącej otwartych konkursów na realizację w 2017 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

 


 

SPORT 2016

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późń. zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 176), Uchwałą Nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław oraz Uchwałą Nr XII/131/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław Burmistrz Przecławia ogłasza  otwarty konkurs na realizację w 2016 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu  w Gminie Przecław.

Pliki do pobrania

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE*) Z WYKONANIA ZADANIA W ZAKRESIE FINANSOWEGO WSPIERANIA  ROZWOJU SPORTU W GMINIE PRZECŁAW

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Ustawa o sporcie

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przecław na wspieranie finansowe  rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2016 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej d.s. dokonania oceny wniosków i wyrażania opinii dotyczącej otwartych konkursów na realizację w 2016 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2016 roku celu publicznego w zakresie rozwoju sportu

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1469
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu