^
Jesteś tutaj: Strona główna / Szanowni mieszkańcy Gminy Przecław

Szanowni mieszkańcy Gminy Przecław

Data powstania: 2019-11-05 14:54
Data modyfikacji: 2019-11-05 14:55

W dniu 31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu miało miejsce otwarcie oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 1 242 000,00 zł brutto - przy zachowaniu stawek obecnie obowiązujących. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta w kwocie 2 098 448,69 zł brutto. Biorąc pod uwagę znaczne przewyższenie najniższej ceny do zaplanowanej, Zamawiający zdecydował w dniu 04.11.2019 r. unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe. Kwota zaoferowana przez potencjalnego wykonawcę w stosunku do kwoty z poprzedniego postępowania przetargowego wzrosła o ponad 100 % - przyjęcie tej kwoty związane było by z tym, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca Gminy Przecław musiał by wynieść co najmniej 20 zł na miesiąc przy zbiórce selektywnej- niezależnie od ilości osób które tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Przypominamy również że, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od stycznia 2020 r. nie będzie możliwości niesegregowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych. Jakość oraz ilość oddawanych przez naszych mieszkańców do wtórnego przetworzenia odpadów w znaczny sposób wpływa na cenę odbioru i zagospodarowania naszych śmieci. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na proces segregacji odpadów „u źródła” – czyli w naszych domach. Jest to bardzo istotny element kształtujący osiągnięcie narzuconych na Gminę poziomów recyklingu oraz na podwyżki opłaty śmieciowej. W dniu dzisiejszym (05.11.2019 r.) ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. wówczas poinformujemy Państwa o przedstawionej przez oferenta kwocie.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 295 

Galeria zdjęć:


  • Szanowni mieszkańcy Gminy Przecław
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu