^
Jesteś tutaj: Strona główna / Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.

Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.

Data powstania: 2019-10-11 12:27
Data modyfikacji: 2019-10-11 12:29

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Przecław to jedno z priorytetowych zadań dla Burmistrza Przecławia. Działania przyczyniające się do poprawy stanu technicznego dróg obejmują nie tylko modernizację dróg gminnych publicznych, ale również dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, z których korzystają zarówno rolnicy jak i mieszkańcy, aby dojechać do swoich domów. Po złożeniu wniosku gmina Przecław otrzymała w tym roku rekordowo wysokie dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Gmina zobowiązana została do wniesienia udziału własnego w wysokości min. 20 % przyznanej dotacji. Ostateczny zakres zadania do wykonania obejmuje: modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: w obrębie Łączki Brzeskie  na dz. o nr. ewid. 294/1, 292 w obrębie Podole na dz. o nr. ewid. 1118, 1119, 1079, w obrębie Tuszyma  na dz. o nr. ewid. 1238, 1240/2, 1243/2, 1237/3, 1241/2, 1242/2, 1246/2, 1249/2, 1248/2, 1247/2, 1244/2. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przetargowej, wyłoniony w postępowaniu został Wykonawca zadania: Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród czterech oferentów i wykonuje zadanie za kwotę 110 946,00 zł. Dziś prace nad modernizacją dróg dobiegają końca. Ciekawostką jest zastosowanie przez pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju przy doborze technologii prac drogowych geotkaniny drogowej, która separuje i wzmacnia warstwy podbudowy a tym samym zwiększa wytrzymałość drogi i wydłuża okres jej eksploatacji.

Rozliczenie dotacji ma nastąpić do dnia 12 listopada 2019r. Potrzeby w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych są bardzo duże, dlatego początkiem przyszłego roku planujemy złożyć wniosek o kolejne dofinansowanie.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 397 

Galeria zdjęć:


 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
 • Trwają zaawansowane prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego.
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu