^
Jesteś tutaj: Strona główna / Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Data powstania: 2019-11-07 14:02
Data modyfikacji: 2019-11-07 14:03

Burmistrz Brzecławia uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Przecław wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów przez rolników do wskazanych punktów. W związku z powyższym w terminie do dnia
2 grudnia 2019 r. wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Przecław mogą zgłaszać się do udziału w programie. W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Przecławiu ul. Kilińskiego7 pok. nr 22 w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2276725 lub w pokoju nr 22 – p. Elżbieta Żelazny.

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz na stronie internetowej: http://przeclaw.org/wydzial-urbanistyki-inwestycji-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-gruntami

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Przecław dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania :„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w/w działanie nie będzie realizowane.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 206
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu