^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wezwania do podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości:. Rzemień, Kiełków, Podole.

Wezwania do podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości:. Rzemień, Kiełków, Podole.

Data powstania: 2019-12-10 15:23
Data modyfikacji: 2019-12-10 15:25

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jak najszybsze uregulowanie zryczałtowanej opłaty w wysokości 1500,OOzł brutto na rachunek bankowy o nr 89918400042001000030560001 oraz zgłaszanie chęci przyłączenia do kolektora sanitarnego.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Szostak

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 291
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu