^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wnioski do pobrania MOPS

Wnioski do pobrania MOPS

Data powstania: 2016-03-24 09:54
Data modyfikacji: 2016-03-24 10:15
Wytworzył:

Pliki do pobrania:


Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Deklaracja o wysokości dochodów i wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych... 

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągnietych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bespośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie poźniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dla osób zgłaszających dochód uzyskany)

Zaświadczenie_Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1833
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu