^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wszczęcie przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego

Wszczęcie przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego

Data powstania: 2020-03-18 21:57
Data modyfikacji: 2020-03-18 21:58

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na okres 14 dni, obwieszczenia znak: I-IV.746.2.12.2020, 

o wszczęciu przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie zmiany decyzji własnej nr 2/15/20 z dnia 9 września 2020 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa przepustu w km 295,774 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 296,341 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 299,577 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 300,442 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 302,638 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 307,220 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 307,934 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 309,392 linii kolejowej 25,

budowa mostu w km 319,479 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 320,494 linii kolejowej 25,

budowa przepustu w km 322,081 linii kolejowej 25,

na działkach nr ewid: 2986/1 obręb 0005 Smoczka; 688/1, 688/8 obręb 0007 Rzochów; 453 obręb 0068 Rzemień; 308/3, 2705 obręb 0069 Tuszyma; 372/2 obręb 0010 Pustków; 166, 465/6 obręb 0011 Pustynia; 810/81 obręb 0002 Dębica w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, etap I”, na terenie kolejowym zamkniętym”.

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Krzysztof Sopel

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 127


 

Pliki do pobrania:KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu