^
Jesteś tutaj: Strona główna / XVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

XVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2020-02-26 15:08
Data modyfikacji: 2020-02-26 15:12

W czwartek 27 lutego br. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu. Serdecznie zapraszamy.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wystąpienie Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2019r. oraz 20 stycznia 2020r.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

5. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu na 2020r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Przecław na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biały Bór.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki 289/5 położonej w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 454 położonej w Wylowie, gmina Przecław.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek 308/5 i 308/7 położonych w Tuszymie, gm. Przecław.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przecławiu za 2019r.

17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych Rady Miejskiej w Przecławiu za 2019r. oraz przedstawienie planu pracy na 2020r.

18. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 160 

Galeria zdjęć:


  • XVII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu