^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data powstania: 2019-09-30 15:42
Data modyfikacji: 2019-09-30 15:43

W oparciu o art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu zawiadamia Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100 ml wody przy dopuszczalnej liczbie 0 jtk w 100 ml w próbce pobranej w dniu 23 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie 136 (Sprawozdanie z badań 43/N/PHK/2019 CZĄSTKOWE z dnia 25 września 2019 r.).

W toku postępowania strona zobowiązana jest zawiadamiać organ administracji o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania. Strony uprawnione są do czynnego uczestnictwa w sprawie, w tym do składania oświadczeń w toku sprawy, przedkładania dowodów oraz zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie organu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 308
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu