^
Jesteś tutaj: Strona główna / Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab

Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab

Data powstania: 2022-06-27 13:37
Data modyfikacji: 2022-06-27 13:37

Podczas dzisiejszej sesji (tj. 27.06.2022r.) radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia Renacie Siembab, stosunkiem głosów: 11 „za”, 1 „wstrzymującym się”,  przy nieobecności 3 radnych.

Absolutorium zostało udzielone po wcześniejszym zapoznaniu się radnych z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok 2021, które przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna Kotula.

Sesja absolutoryjna dla włodarza każdej gminy jest jedną z ważniejszych, a wynik głosowania i udzielenie absolutorium jest najlepszym dowodem zaufania dla władzy.

Sesja rozpoczęła się jednak wystąpieniem Stanisława Lonczaka, Starosty Powiatu Mieleckiego,  który przedstawił działania powiatu związane z drogami powiatowymi. Radni mieli okazję przedstawić swoje uwagi dotyczące dróg i chodników, a także zadawać pytania. Kolejnym punktem było przedstawienie przez Burmistrza Renatę Siembab Raportu o stanie gminy za rok 2021r.  oraz przeprowadzenie nad nim dyskusji. Raport jest od 4 lat obowiązkowym dokumentem, który każdego roku przygotowywany jest przez Burmistrza, a na jego podstawie radni udzielają mu wotum zaufania. Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła Burmistrzowi Przecławia  Renacie Siembab wotum zaufania za 2021 r. 11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”, przy nieobecności 3 radnych.

Raport poprzedzony został krótkim filmem prezentującym najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Przecław w zeszłym roku. Sprawozdania z działalności instytucji kultury z terenu naszej gminy przedstawili: dyrektor Domu Kultury w Przecławiu Krzysztof Urbański oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu Ewelina Marciniak. Sprawozdanie z działalności Spółki samorządowej „Dwa Brzegi” zaprezentowała prezes Magdalena Bartkowicz, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu- prezes Krzysztof Szostak.

– Dziękuję za zaufanie! Dziękuję Radnym, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, Prezesom spółek gminnych oraz Pracownikom za wspólną pracę. Absolutorium i wotum zaufania to wyrazy uznania nie tylko dla mnie, ale również dla moich współpracowników, za rok ciężkiej pracy i wspólnie podejmowanego wysiłku – dziękowała w swoim wystąpieniu burmistrz Przecławia Renata Siembab. Razem możemy więcej. Zapewniam, że nie zwalniamy tempa, by dalej działać na rzecz mieszkańców Gminy Przecław. Przed nami jeszcze wiele nowych wyzwań, ale przy wspólnym wysiłku pokonamy wszystkie przeszkody. Wyniki głosowania są dla mnie wyrazem akceptacji obranego przeze mnie kierunku rozwoju gminy, ale przede wszystkim to motywacja do dalszej, równie intensywnej pracy – dodała.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie: Raport o stanie gminy 2021

Nagranie z sesji dostępne jest na stronie: http://przeclaw.esesja.pl/

Poniżej prezentujemy zestawienie omawianych na sesji sprawozdań. Zachęcamy do przeglądu i analiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 585 

Galeria zdjęć:


  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab
  • Absolutorium dla Burmistrza Przecławia Renaty SiembabPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu