Urząd Miejski w Przecławiu

ARIMR Aktualizacja danych o działalności
 • Start|
 • ARIMR Aktualizacja danych o działalności

ARIMR Aktualizacja danych o działalności

  Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy - „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”.

  ARiMR przypomina, że w przypadku składania wniosku o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania płatności - komunikat  tej treści  dostają rolnicy na IRZplus,  aby go przeczytać    trzeba zaznaczyć checkbox Komunikaty .

  Uzupełnienia informacji „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR można dokonać na dwa sposoby:

  1. przez aplikację IRZ plus, składając dokument Zgłoszenie działalności z zaznaczonym celem: „zgłoszenia zmiana danych” (w Podręczniku użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98, w rozdziale 5.1.1. Zgłoszenie działalności, opisano sposób uzupełnienia informacji o systemie utrzymania bydła, owiec, kóz i świń);

  lub

  2. przez złożenie w biurze powiatowym Agencji papierowego dokumentu Wniosek o nadanie numeru działalności – formularz udostępniony jest na stronie internetowej Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat.

  Pod ww. adresem zamieszczona jest także instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie numeru działalności. Formularz papierowy może być złożony  przez posiadacza bydła, owcy, kozy lub świni będącego podmiotem prowadzącym działalność o typie siedziba stada, w której prowadzi się: chów, hodowlę lub wypas zwierząt oraz dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stad w celu produkcji mięsa na użytek własny.

  Kontakt z BP Mielec tel. 17 866 07 02, 17 866 07 01, 17 866 07 12.


  Galeria zdjęć:

  • ARIMR Aktualizacja danych o działalności  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze