Urząd Miejski w Przecławiu

Fundusz Dróg Samorządowych 2020
 • Start|
 • Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

  Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do 1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór  oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00 do 2+458,00 w miejscowości Biały Bór”. 

  14 maja 2020r pomiędzy gminą Przecław a Wojewodą Podkarpackim zawarta została umowa nr FDS-G100/A/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

  26.05.2020r gmina Przecław podpisała umowę Nr 133.IR.271.20 z wykonawcą zadania tj. firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. 

  17.06.2020r gmina Przecław podpisała Aneks Nr 1 –FDS –G100/A/2020 do umowy FDS-G100/A/2020 zawartej 14.05.2020r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Przecław. 

  Całkowita wartość zadania: 333 695,40 zł.

  Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Państwowego Funduszu Celowego wynosi 250 271,00 zł.

  Budżet gminy Przecław: 83 424,40 zł.

  Celem zadania jest poprawa gminnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Przecław poprzez remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do 1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór  oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00 do 2+458,00 w miejscowości Biały Bór.

  Podstawowym efektem zadania będzie wyremontowane 1363 m drogi w gminie Przecław.

  Planowany okres realizacji inwestycji:

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie od  26.05.2020r do 31.07.2020r.

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020


  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze