Urząd Miejski w Przecławiu

Bateriomania 2017
 • Start|
 • Bateriomania 2017

Bateriomania 2017

  W dniu 10 listopada 2017 r. zakończyła się gminna akcja edukacyjna „Bateriomania 2017”. Działanie to polegało na zebraniu przez uczniów naszych jednostek oświatowych jak największej ilości zużytych baterii i akumulatorów, którą w klasyfikacji końcowej przeliczano na jednego ucznia danej placówki. W konkursie wzięło udział pięć placówek z terenu naszej gminy, które w sumie zebrały 748,15 kg zużytych baterii i akumulatorów. Ta ilość jest imponująca! Wydział Podatków, Opłat, i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu zajął się dokładnym ważeniem i odpowiednim zabezpieczeniem tego odpadu, który dzięki tej zbiórce nie trafi na składowisko śmieci, tylko do zakładu utylizacji.

  Uczestnicy konkursu zdali sobie sprawę z tego że nawet każda najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę - jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling są bardzo ważne dla środowiska, dlatego należy pamiętać by oddzielać baterie od pozostałych odpadów. Prowadzona kampania edukacyjna o bateriach i akumulatorach miała na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej i wyjaśnianie, w jaki sposób prawidłowo postępować z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

  Dalszym etapem konkursu jest przekazanie informacji o ilości zebranych baterii i akumulatorów w naszych szkołach i przedszkolach do Marszałka Województwa Podkarpackiego, który po weryfikacji danych zebranych z całego województwa będzie nagradzał najlepszych.

  Organizatorem konkursu była Gmina Przecław przy honorowym patronacie Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina.

  Odbiorem i odpowiednim zagospodarowaniem zebranych odpadów zajęła się firma DEZAKO.

  Wyniki zbiórki przedstawiają się następująco:

   

  Za udział w konkursie i wsparcie w realizacji projektu wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze