^
Jesteś tutaj: Strona główna / Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie zakończona !

Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie zakończona !

Data powstania: 2020-10-15 14:36
Data modyfikacji: 2020-10-15 14:37

Pragniemy poinformować, że dzisiaj, 15 października nastąpił odbiór końcowy zadania „Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap Iw ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I”.

Przedmiotem odbioru inwestycji było:

 1. Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie - przebicie pod Wisłoką, połączenie kanalizacji miejscowości Tuszyma z oczyszczalnią w Błoniu. Szczegółowy zakres prac obejmuje: wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni P1´ zlokalizowanej w Tuszymie przez przekroczenie rzeki Wisłoki do oczyszczalni ścieków w Błoniu. Przekroczenie rzeki Wisłoki realizowane było metodą podwiertu sterowanego. Mając na uwadze niezawodność działania tego odcinka kanalizacji wykonano podwójne przejście pod dnem Wisłoki, traktując jedno z nich jako zapasowe. Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega obszarem niezabudowanym przez tereny miejscowości Błonie na brzegu lewym i tereny wsi Tuszyma na brzegu prawym.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma - Etap I. Szczegółowy zakres prac obejmuje: wykonanie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Tuszyma obejmującego rejon przepompowni P1´, wykonanie sieci głównej, przyłączy rozumianych jako odcinki przewodu kanalizacyjnego łączącego studzienkę kanalizacyjną położoną na posesji odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną oraz wykonanie przepompowni P1´.

W ramach zadania wykonano przepompownię P1’ wraz z system monitoringu, który jest kompatybilny z istniejącym system. Zakres budowy obejmował również. wykonanie Zlewni przepompowni P1’; wyposażenie przepompowni ścieków, budowa ogrodzenia przepompowni, wykonanie przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków.

Wartość inwestycji to 1 209 365,52 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp. z o.o., z Rzeszowa, a inwestycja realizowana była w okresie od 03.12.2019r. do 15.10.2020 r.

Przypomnijmy, że 30.06.2020 zakończyła się w ramach tego samego projektu modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją”o wartości 1.376.370,00 zł brutto. Wykonawcą prac była firma Hydro-Partner Sp. z o.o.

Zadanie dofinansowane jest z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I” w kwocie 2 068 588,00 zł.

Pragniemy po raz kolejny podziękować za wsparcie panu Mateuszowi Morawieckiemu Premierowi RP, pani minister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak, pani Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiemu, panu Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa oraz panu Fryderykowi Kapinosowi Posłowi RP.

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 296 

Galeria zdjęć:


 • Na wprost przepompowni Burmistrz Przecławia, Zastępca Burmistrza, Prezes ZGK, Wykonawca.
 • Na wprost przepompowni Burmistrz Przecławia, Zastępca Burmistrza,pracownicy Urzędu, Prezes ZGK, Wykonawca.
 • Prezes ZGK w Przecławiu wraz z pracownikiem Urzędu obok przepompowni.
 • Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie zakończona !
 • Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie zakończona !
 • Na wprost przepompowni Burmistrz Przecławia, Zastępca Burmistrza, Prezes ZGK, Wykonawca.
 • Na wprost przepompowni Burmistrz Przecławia, Zastępca Burmistrza, Prezes ZGK, Wykonawca.
 • Na wprost przepompowni pracownicy Urzędu, Prezes ZGK, Wykonawca.
 • Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie zakończona !
 • Rozmowy przy stole Wykonawcy, pracowników Urzędu, Prezesa ZGK w Przecławiu, Zastępcy Burmistrza.
 • Podpisywanie odbioru inwestycji przez Wykonawców, Burmistrza Przecławia i jego Zastępcy, obok Prezes ZGK w Przecławiu.
 • Podpisywanie dokumentów przez Wykonawców.
 • Podpisywanie odbioru inwestycji.Prezes ZGK w Przecławiu, Zastępca Burmistrza, Burmistrz Przecławia, Pracownik Urzędu.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu