Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski 2023 Przecław
 • Start|
 • Budżet Obywatelski 2023 Przecław

Budżet Obywatelski 2023 Przecław

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XLV/365/2022 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2023 rok

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/827044/Uchwa%C5%82a-XLV_365_2022

  Zarządzenie Nr 58.2022 Burmistrza Przecławia z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/843823/Zarz%C4%85dzenie-58_2022

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec Miasta Przecław na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 1 mieszkańca Miasta Przecław.  

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław na 2023 rok można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 24 czerwca 2022 r. do godziny 14.30.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski Miasta Przecław 2023” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze