Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2020
 • Start|
 • Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2020

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2020

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2020 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2020 rok - https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/545302/Uchwa%C5%82a-V_41_2019

  Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Przecławia z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma - https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/556019/Zarz%C4%85dzenie-49_2019

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miejscowości Tuszyma na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców miejscowości Tuszyma.

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2020 rok można zgłaszać w terminie od 3 czerwca do 28 czerwca 2018 r. do godziny 14.30.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2020” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

   

  Pliki do pobrania


  Protokół z prac komisji ds. liczenia głosów oddanych na propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma w 2020 roku

  KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA 2020 ROK

  Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań 2020

  Lista poparcia dla projektu 2020

  Lista pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Tuszymy w 2020 roku

   

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze