Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2022
 • Start|
 • Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2022

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2022

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2022 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XXXIII/270/2021 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2022 rok

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/720612/Uchwa%C5%82a-XXXIII_270_2021

  Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Przecławia z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/734190/Zarz%C4%85dzenie-41_2021

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miejscowości Tuszyma na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 0,1% mieszkańców miejscowości Tuszyma (na dzień 24 maja 2021r. liczba mieszkańców miejscowości Tuszyma wynosi 2 596)

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2022 rok można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2022” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

   

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze