Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski miasta Przecław 2022
 • Start|
 • Budżet Obywatelski miasta Przecław 2022

Budżet Obywatelski miasta Przecław 2022

  W wyniku głosowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław w 2022 roku wybrane zostało zadanie: Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej-strefa streetworkout.


   

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2022 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XXXIII/269/2021 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2022 rok

  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/720606/Uchwa%C5%82a-XXXIII_269_2021

  Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Przecławia z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Miasta Przecław.

  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/734332/Zarz%C4%85dzenie-40_2021

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta Przecław na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 0,1% mieszkańców miasta Przecław (na dzień 24 maja 2021r. liczba mieszkańców miasta Przecław wynosiła 1770 osób)

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2022 rok można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski Miasta Przecław 2022” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

    

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze