Urząd Miejski w Przecławiu

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych
 • Start|
 • Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych

  Burmistrz Przecławia

   ogłasza

  otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu:

  Ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej.

   

  Pliki do pobrania:

  Opis faktur
  Rozliczenie społecznej pracy
  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Oferta instrukcja wypełniania
  Oferta wzór
  Wzór sprawozdania
  Program współpracy na 2018
  Zarządzenie Komisja Konkursowa
  Zarządzenie ogłoszenie

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze