^
Jesteś tutaj: Strona główna / Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Data powstania: 2019-02-01 13:59
Data modyfikacji: 2019-02-01 14:08

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

  1. Ochrony i promocji zdrowia
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
  7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.

Oferta wzór

Oferta instrukcja wypełniania

AKTUALIZACJA OPISU, HARMONOGRAMU I KALKULACJI OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opis faktur

Rozliczenie społecznej pracy

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór sprawozdania

Program współpracy na 2019

Zarządzenie 13 Ogłoszenie

Zarządzenie 14 Komisja konkursowa

 

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 567Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu