Urząd Miejski w Przecławiu

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych
 • Start|
 • Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

  OTWARTY KONKURS OFERT

  Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie:

  1. a) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  2. b) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  3. c) Upowszechniania kultury fizycznej
  4. d) Ochrony i promocji zdrowia
  5. e) Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

  Oferty należy składać do dnia 12 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze