^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dobre wiadomości dla Mieszkańców - Gmina Przecław bez podwyżek podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022!!

Dobre wiadomości dla Mieszkańców - Gmina Przecław bez podwyżek podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022!!

Data powstania: 2021-12-29 14:51
Data modyfikacji: 2021-12-29 14:53

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław,

Miło nam poinformować, że Rada Miejska w Przecławiu zaakceptowała projekty uchwał podatkowych złożonych przez Burmistrza Przecławia na 2022 r. i na jej wniosek utrzymała na dotychczasowym poziomie stawki podatkowe w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku od środków transportowych.

Ponadto informujemy, że rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2022 r.” pozwala na utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie cen z roku 2021.

  • Nie zmieniła się metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe przez część roku. Oznacza to brak konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, za wyjątkiem tych, wobec których wydano decyzje określające wysokość ww. opłaty w toku prowadzonych postępowań. Mieszkańcy otrzymają jedynie informacje o wysokości opłaty, oparte na danych z dotychczas składanych deklaracji, z przypomnieniem obowiązujących terminów płatności oraz numerów indywidualnych rachunków bankowych do dokonywania wpłat.
  • Zwiększono zakres świadczonych usług. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w formie „wystawek” bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nastąpi dwukrotnie w ciągu 2022 roku w miesiącach: kwiecień -maj oraz wrzesień -październik. Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów pozostaje bez zmian. Ponadto wzrasta roczny limit odpadów remontowo -budowlanych, które można będzie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Wolności 171, Mielec) ze 120 l do 100 kg dla gospodarstwa domowego. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest już na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu w bloku: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w zakładce „Harmonogram wywozu”. W najbliższym czasie zostanie on również dostarczony do wszystkich nieruchomości przez wykonawcę usługi, tj. MPGK Sp. z o. o. w Mielcu. Wersja papierowa harmonogramu jest także dostępna w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w pokoju nr 7 (parter).

W załączeniu podsumowanie głównych założeń sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujących na terenie gminy Przecław w 2022 r.

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 288 

Galeria zdjęć:


  • Dobre wiadomości dla Mieszkańców -  Gmina Przecław bez podwyżek podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022!!Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu