^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Data powstania: 2016-03-24 15:00
Data modyfikacji: 2016-03-24 15:01

DODATEK ENERGETYCZNY:

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE:

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną  wynosi -11,37 zł/miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,80 zł/ miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,96 zł/miesiąc.

PODSTAWA  PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755ze zm.),
  2. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402);

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Prosimy pamiętać, że:

  1. podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  2. pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

DODATKOWE INFORMACJE

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Wnioski  o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu przy ul. Kilińskiego7, w godzinach pracy Urzędu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 4615Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu