Urząd Miejski w Przecławiu

Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
 • Start|
 • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu

Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu

  W piątkowe przedpołudnie w miejscowości Podole odbyła się konferencja prasowa Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa z udziałem Burmistrz Przecławia Renaty Siembab, Zastępcy Burmistrza Grzegorza Skrzypka, Radnego Powiatu Mieleckiego Krzysztofa Olszewskiego, Sołtys Podola Jolanty Kality i Radnego Rady Miejskiej w Przecławiu Stanisława Leskiego. Podczas konferencji prasowej Poseł Ziemi Mieleckiej Fryderyk Kapinos przekazał informację o przyznaniu dotacji rządowej w kwocie 2,5 mln złotych na zabezpieczenie osuwiska w Podolu. Zabiegi o przebudowę drogi publicznej powiatowej (Nr 1 184R Przecław–Podole polegająca na stabilizacji osuwiska nr ewid.18-11-075-081091 w m. Podole, gm. Przecław, pow. mielecki, woj. podkarpackie trwały od wielu lat. Jeszcze w poprzedniej kadencji ówczesna Radna Rady Powiatu Mieleckiego Renata Siembab podejmowała działania na rzecz rozpoczęcia prac i założenie karty osuwiska.

  W obecnej kadencji samorządu już, jako Burmistrz Przecławia wraz z Radnym Rady Powiatu Mieleckiego Krzysztofem Olszewskim przy wsparciu Posła na Sejm Fryderyka Kapinosa kontynuowali działania na rzecz pozyskania dotacji na prace przy osuwisku -zwieńczone sukcesem. W dniu 17 marca br. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na zabezpieczenie osuwiska. W ramach prac przeprowadzone zostaną roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych oraz dostosowanie sieci elektrycznej i oświetlenia.  Następnie zostaną wykonane roboty ziemne w korpusie drogi i konstrukcja oporowa -palisada na długości 600m. Konstrukcja oporowa obejmie też wykonanie pali zbrojonych dwuteownikiem I300 z zabezpieczeniem stateczności ścian, średnica pali to 500 mm. Kolejnym etapem będzie wykonanie zbiornika wodnego, odwodnienia wgłębnego, kanalizacji deszczowej, wylotów i wlotów kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie powierzchniowe i kanał technologiczny. Zwieńczeniem prac będzie wykonanie jezdni drogi z masy asfaltowej oraz nowy chodnik wzdłuż drogi powiatowej przy osuwisku oraz zjazdy przez chodnik. Wykonane także zostaną bariery ochronne stalowe, jednostronne i poręcze ochronne U-12.

  W trakcie konferencji Burmistrz Przecławia Renata Siembab złożyła na ręce Posła Ziemi Mieleckiej Fryderyka Kapinosa podziękowania za jego zaangażowanie w pozyskanie dotacji oraz podziękowała Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że dzięki środkom rządowym osuwisko, które było tematem niezałatwionym od wielu lat wreszcie zostanie przebudowane i przestanie zagrażać mieszkańcom.


  Galeria zdjęć:

  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu
  • Dofinansowanie rządowe na zabezpieczenie osuwiska w Podolu  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze