^
Jesteś tutaj: Strona główna / Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Data powstania: 2020-07-03 12:50
Data modyfikacji: 2020-07-03 12:51

Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do 1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór  oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00 do 2+458,00 w miejscowości Biały Bór”. 

14 maja 2020r pomiędzy gminą Przecław a Wojewodą Podkarpackim zawarta została umowa nr FDS-G100/A/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

26.05.2020r gmina Przecław podpisała umowę Nr 133.IR.271.20 z wykonawcą zadania tj. firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. 

17.06.2020r gmina Przecław podpisała Aneks Nr 1 –FDS –G100/A/2020 do umowy FDS-G100/A/2020 zawartej 14.05.2020r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Przecław. 

Całkowita wartość zadania: 333 695,40 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Państwowego Funduszu Celowego wynosi 250 271,00 zł.

Budżet gminy Przecław: 83 424,40 zł.

Celem zadania jest poprawa gminnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Przecław poprzez remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do 1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór  oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00 do 2+458,00 w miejscowości Biały Bór.

Podstawowym efektem zadania będzie wyremontowane 1363 m drogi w gminie Przecław.

Planowany okres realizacji inwestycji:

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie od  26.05.2020r do 31.07.2020r.

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1901 

Galeria zdjęć:


  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2020


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu