Urząd Miejski w Przecławiu

Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”.
 • Start|
 • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”.

Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”.

  18.08.2017 roku Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”. Zadanie współfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ”Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

  W ramach zdania osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej: -1 szt.
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:-1 szt.
  • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami:-1 szt.
  • Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej: 90
  • Liczba nowopowstałych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej: 20,05 szt.

  Całkowita wartość projektu wynosi: 1 303 639,67 zł.

  Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 261 228,18 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 953 614,61 zł.


  Galeria zdjęć:

  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.
  • Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze