Urząd Miejski w Przecławiu

II sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Start|
 • II sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

II sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

   

  II sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, odbędzie się 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7.

  Porządek obrad II sesji:

   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań i wykonania budżetu gminy w okresie pomiędzy sesjami - 29.03.2024 r. - 23.05.2024 r..
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 7 maja 2024r..
  5.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu.
  7. Podjęcie   uchwały   w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przecławiu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Przecławiu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przecławiu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Przecławiu, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Przecławiu.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Przecławiu.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przecławiu.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przecławiu.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Przecławiu.
  17. Podjęcie uchwały   w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Przecławiu.
  18. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2024r..
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na 2024 rok.
  20. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Przecław za 2023 r..
  21. Sprawozdanie opisowe za 2023 r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu.
  22. Sprawozdanie opisowe za 2023 r. z działalności Klubu Senior+ w Przecławiu.
  23. Sprawozdanie  z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Przecław w 2023 r..
  24. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Przecław w 2023 r..
  25. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze