^
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Przecław

Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Przecław

Data powstania: 2017-11-08 14:52
Data modyfikacji: 2017-11-08 14:53

Urząd Miejski w Przecławiu informuje, że w związku z art. 3 ust 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. dz. u. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także umów zawartych na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przecław zobowiązani są do zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do prowadzonej przez gminę ewidencji.

W tym celu załączamy do niniejszego pisma odpowiedni formularz, który należy uzupełnić i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39‑320 Przecław (pokój nr 7). Formularz jest dostępny również do pobrania w formie papierowej w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej www.przeclaw.org w bloku o nazwie „Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi” w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z prawem miejscowym wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków winien następować w sposób systematyczny, uwzględniający ograniczoną pojemność zbiorników bezodpływowych oraz zachodzących w ich wnętrzu procesów biologicznych, w terminach zapobiegających przepełnianiu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania nieczystości do gruntu, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Informuje się również, że w przypadku braku wpływu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie kontrolne, podczas którego oprócz zgromadzenia danych dotyczących wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, sprawdzone zostaną również umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych podmiot posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Przecławia.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne i terminowe uzupełnienie załączonego formularza oraz przedłożenie go w tutejszym urzędzie.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 628Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu