^
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem

Data powstania: 2023-03-31 11:08
Data modyfikacji: 2023-03-31 11:08

Informacja

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury w Tarnobrzegu

z dnia 23 marca 2023 r.

o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem

Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) informuję o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. (włącznie) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.

Zgodnie z § 3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą stanowiących załączniki do ww. uchwały oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

  1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;
  2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres: tarnobrzeg@kbw.gov.pl

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Tarnobrzegu

Elżbieta Koziarska

 

Załączniki:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856),
  2. Wzór zgłoszenia załącznik nr 1 - dla pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

 

  1. Wzór zgłoszenia załącznik nr 2 - dla innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w załączniku 1.
 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 42


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu