^
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja o wynikach przetargów

Informacja o wynikach przetargów

Data powstania: 2020-11-25 11:00
Data modyfikacji: 2020-11-25 13:28

Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław, które odbyły się w dniu 17 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.), Burmistrz Przecławia informuje, że dnia 17 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad, odbył się :

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 68 Rzemień, gm. Przecław, składającej się z działki 576/13, o powierzchni 0,1497 ha, stanowiącej działkę niezabudowaną, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 74.850,00 zł /netto/

najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu –  75.599,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Maria Walczak i Mirosław Walczak

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 68 Rzemień, gm. Przecław, składającej się z działki 576/15, o powierzchni 0,1554 ha, stanowiącej działkę niezabudowaną, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 77.700,00 zł /netto/

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie  zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 68 Rzemień, gm. Przecław, składającej się z działki 576/17, o powierzchni 0,1613 ha, stanowiącej działkę niezabudowaną, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 80.650,00 zł /netto/

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - brak osób przystępujących do przetargu.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 280


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu