Urząd Miejski w Przecławiu

Informacja o wyniku przetargu z dn. 04.12.2023 r.
 • Start|
 • Informacja o wyniku przetargu z dn. 04.12.2023 r.

Informacja o wyniku przetargu z dn. 04.12.2023 r.

  Przecław, dnia 04.12.2023 r.

   

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U.2021, poz. 2213), Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości:

  Informację o  wynikach przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław, 

  które odbyły się w dniu 23 listopada 2023 r.,

  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad.

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/16 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 50 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/15 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 56 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/14 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 62 500,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/13 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 75 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/12 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 54 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/11 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 53 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/10 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 42 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/9 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 44 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 546/7 wraz z udziałem w działce nr ewid.  546/27  wynoszącym 1/8 część położone w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00032891/0

  Cena wywoławcza działki : 60 000,00 zł brutto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 1077/4 położonej w Podolu, gm. Przecław, niezabudowanej, objętej Kw. Nr TB1M/00087964/3 – Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

  Cena wywoławcza działki : 57 500,00 zł netto

  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

  Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze