^
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacje dotyczące zmian w gminnym systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi po zebraniach wiejskich

Informacje dotyczące zmian w gminnym systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi po zebraniach wiejskich

Data powstania: 2020-03-18 13:04
Data modyfikacji: 2020-03-18 13:07

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław,

Po przeprowadzonych końcem stycznia 2020 r. zebraniach wiejskich wszelkie Państwa uwagi skierowaliśmy do podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych naszej gminy. W dniu 13.03.2020 r. wpłynęła do nas odpowiedź z DEZAKO Sp. z o. o. zgodnie z którą:

  1. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, sołtysi i przewodniczący osiedli zostaną wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, od których będą Państwo mogli je bezpłatnie pobierać (o konkretnej dacie wyposażenia ww. osób w worki zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem),
  2. spółka dołoży starań, by worki były zostawiane we właściwej ilości i nie były „rzucane” na podwórza. Podejmowane działania (tj. wkręcanie worków w przęsła ogrodzenia, bądź przygniatanie ich klapą kosza) według spółki nie dadzą jednak gwarancji, że uniemożliwi to ich wywianie, czy rozszarpanie przez psy,
  3. w przypadku wyposażenia nieruchomości we własne pojemniki do zbiórki selektywnej o pojemności od 0,12 m3 do 1,1 m3 odpady powinny być wrzucane do nich w workach. DEZAKO Sp. z o. o. nie jest w stanie przewidzieć przez jak długi czasookres dany region będzie obsługiwany prze konkretny rodzaj samochodu. Zmienność ta wynika przede wszystkim z sezonowych zmian ilości wystawianych odpadów komunalnych, planowanych przerw technicznych, awarii pojazdów, czy w końcu z szerokiej gamy pojemników, z których nie wszystkie przystosowane są do mechanicznego rozładunku z powodu braku odpowiednich uchwytów, bądź gorszej jakości tworzywa,
  4. pracownicy PSZOK zostali poinformowani o kierowanych przez Państwa zarzutach. W tym miejscu informujemy jednocześnie, że wprowadzamy Indywidualną Kartę PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszałych, z którą możliwe będzie oddawanie przez Państwa segregowanych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz przy okazaniu jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
  • dowodu osobistego,
  • prawa jazdy,
  • innego dokumentu tożsamości,
  • kserokopii złożonej deklaracji,
  • potwierdzenia dokonania zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • informacji o wysokości opłaty (z indywidualnym nr rachunku bankowego).

Podczas przekazania odpadów do PSZOK podpisują Państwo kartę „Przyjęcie odpadów w PSZOK”, którą należy zweryfikować. Otrzymaną kopię prosimy zachować na wypadek konieczności jej weryfikacji. Informujemy jednocześnie, że w przypadkach stwierdzenia, że odpady oddane w PSZOK pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji) lub zamieszkałych, nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, usługa potraktowana zostanie jako dodatkowa, fakturując jej koszt na osobę oddającą odpady.

     V. najbardziej problematyczne dla naszych mieszkańców są następujące odpady komunale:

 

Ponadto Urząd Miejski w Przecławiu informuje, że prowizja bankowa w Banku Spółdzielczym w Przecławiu od dnia 14.03.2020 r. dla wszystkich wpłat od osób fizycznych na rzecz budżetu Gminy Przecław obniżona zostaje do kwoty 2,50 zł (dotychczas 3,50 zł).

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 581Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu