Urząd Miejski w Przecławiu

Kanalizacja sanitarna w Tuszymie - etap III
 • Start|
 • Kanalizacja sanitarna w Tuszymie - etap III

Kanalizacja sanitarna w Tuszymie - etap III

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III” mająca na celu: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma

   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: 10,084 km kanalizacji sanitarnej


  Gmina Przecław 22.11.2023r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy dla operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III”.

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana pomoc w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów złotych zero groszy 00/100).

  W wyniku realizacji operacji zaplanowano do osiągnięcia cel: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze