^
Jesteś tutaj: Strona główna / Klub Radnych „Razem dla Gminy Przecław” za utrzymaniem Liceum w Przecławiu!

Klub Radnych „Razem dla Gminy Przecław” za utrzymaniem Liceum w Przecławiu!

Data powstania: 2017-03-06 10:46
Data modyfikacji: 2017-03-06 10:49

14 lutego 2017 do Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina Klub Radnych „Razem dla Gminy Przecław” w skład którego wchodzą: Józef Bogdan, Dariusz Chmura, Marcin Cieśla, Sławomir Feląg, Paweł Furman, Roman Gawryś, Zbigniew Jurek, Zbigniew Kipa, Tadeusz Kopera, Zenon Krawczyk oraz Stanisław Moździoch skierował pismo, w którym zwraca się z prośbą o utrzymanie obecnej struktury oświatowej, uwzględniającej funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu. Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu pozytywnie przychylił się do pisma klubu radnych „Razem dla Gminy Przecław” i stwierdził, że argumenty w nim zawarte są jak najbardziej słuszne. Burmistrz powiedział również, że tak naprawdę to czy ono będzie funkcjonowało czy też nie zadecyduje młodzież, która już niedługo będzie aplikowała o przyjęcie to I klasy.

Poniżej publikujemy List Klubu Radnych „Razem dla Gminy Przecław” skierowany do Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina:

 

Sz.P. mgr Ryszard Wolanin

Burmistrz Przecławia

          Wdrożenie reformy systemu edukacji w Polsce nakłada na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego podjęcie działań, których efektem będzie ukształtowanie nowej struktury oświatowej. Specyfika i lokalne uwarunkowania poszczególnych gmin powodują, iż konieczne jest, poza odgórnie narzuconym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej schematem, bardzo indywidualne rozważenie nowego kształtu sieci placówek oświatowych i wychowawczych, który miał będzie w pierwszej kolejności za cel najlepiej pojęte dobro dzieci i młodzieży. Liczymy na to, że ten dotychczasowy ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy poniesiony na zapewnienie jak najlepszych warunków naszym uczniom, będzie mógł dalej służyć temu celowi. 

         Jesteśmy przekonani, że zainicjowane przez Pana Burmistrza i przez lata wspólnie praktykowane priorytetowe traktowanie edukacji wśród wielu działań gminy, znajdzie odzwierciedlenie w obecnych propozycjach reformy w naszym samorządzie i przekształcenia wszystkich dotychczasowych szkół podstawowych w pełne ośmioletnie placówki, łącznie z tymi, które nie mają wystarczających warunków lokalowych dla przyjęcia dodatkowych roczników uczniów.

         Wielu z nas pełniąc funkcję radnego od kilku kadencji ma w pamięci, z jaką determinacją dążył Pan do zrealizowania kolejnych inwestycji w infrastrukturę oświatową. Jednak szczególnie ważne było wzbogacanie oferty edukacyjnej i jej poszerzanie, którego najlepszym przykładem było powstanie Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i dorosłych – szkół, które tu na miejscu odpowiadały na potrzeby wielu młodych ludzi.

Mamy świadomość jak niekorzystne zmiany dla tej placówki niesie reforma, jednak zbliżający się w przyszłym roku jubileusz 15- lecia powstania tej szkoły udowadnia, że stała się ona nieodzowną częścią Przecławia i całej gminy, a dla licznych jej absolwentów była podstawą do sukcesu w dalszym życiu zawodowym. 

         W związku z powyższym zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o uwzględnienie naszego głosu i liczymy na to, że wpisuje się on we wspólną koncepcję wszystkich zainteresowanych przyszłością edukacji stron.

 

Klub Radnych „Razem dla Gminy Przecław”

Przecław, dnia 14.02.2017 r.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 401 

Galeria zdjęć:


  • Klub Radnych Razem dla Gminy Przecław za utrzymaniem Liceum w Przecławiu!
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu