Urząd Miejski w Przecławiu

Komunikat

Komunikat

  Przypominamy mieszkańcom Gminy Przecław, że w dniu 14.01.2016 r. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć na nowym wzorze formularza, który określony został uchwałą nr XI.121.2015 Rady Miejskiej w Przecławiu i jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław lub w Wydziale Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu (pokój nr 7, parter). W składanych deklaracjach właściciele nieruchomości mogą dokonać zmian sposobu zbierania odpadów komunalnych, ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, bądź osoby składającej deklarację.


  Galeria zdjęć:

  • Komunikat  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze