^
Jesteś tutaj: Strona główna / Komunikat nr 1 z dnia 3.04.2020 r. dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Przecław

Komunikat nr 1 z dnia 3.04.2020 r. dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Przecław

Data powstania: 2020-04-03 13:51
Data modyfikacji: 2020-04-03 13:52

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców w związku z dynamicznym i niekorzystnym rozwojem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, przedstawiamy działania podjęte na terenie naszej gminy:

Przeprowadzana jest cykliczna prewencyjna dezynfekcja newralgicznych miejsc w przestrzeni publicznej na terenie gminy, tj. przystanków, ławek, barierek itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Zaopatrzyliśmy Posterunek Policji w Przecławiu w środki ochronne, tj. maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy zaopatrzone zostały w środki oraz okulary ochronne, pracownicy wykonujący swoje obowiązki w terenie (MOPS) również zostali wyposażeni w środki ochronne.

Zniesiona jest obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, obsługa możliwa jednie w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie w celu umówienia spotkania (dowody osobiste tel. 17 227 67 40); w przypadku konieczności dostarczenia dokumentów, zwracamy się z prośbą o umieszczenie pisma w urnie znajdującej się przed wejściem do Urzędu, dokumentacja podlega 48-godzinnej kwarantannie z zachowaniem pełnej separacji.

Działa gminna infolinia dotycząca koronawirusa, tel. 17 749 38 59.

W związku z istniejącym zagrożeniem zarażenia się wirusem COVID-19 (koronawirus) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu  nadal wstrzymał osobiste przyjmowanie interesantów oraz możliwość wizyt pracowników socjalnych w środowisku zamieszkania osób i rodzin. Udzielanie informacji przez pracowników odbywa się wyłącznie telefonicznie oraz drogą e-mail (adres e-mail: mopsprzeclaw@przeclaw.org).  Przyznane dotychczas świadczenia wypłacane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Osoby wymagające wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, tak jak dotychczas od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego, mogą składać wnioski w tym zakresie poprzez ich umieszczenie w urnie wystawionej obok wejścia do Urzędu Miejskiego w Przecławiu. We wniosku proszę zapisać nr telefonu kontaktowego. W przypadku pozostałych świadczeń realizowanych przez MOPS (świadczenia rodzinne, wychowawcze), oprócz tradycyjnej formy papierowej i umieszczania wniosków w urnie, można stosować drogę elektroniczną (np. odpowiednie moduły bankowości elektronicznej).

Działa infolinia MOPS dotycząca możliwości wsparcia dla osób samotnych objętych kwarantanną z terenu gminy tel. 17 227 67 45, kontakt codziennie 7.30 do 19.00.

Przygotowano lokale mieszkalne dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości odbycia wymaganej kwarantanny w domu.

Planujemy udzielenie pomocy w formie materialnej i finansowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Na dzień dzisiejszy na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu obecnie objętych nadzorem jest 146 osób, kwarantanną 643 osoby, zakażonych jest 13 osób. Na terenie gminy Przecław w chwili obecnej kwarantannie podlega około 60 osób.

Sytuacja jest dynamiczna, reagujemy na wszelkie sygnały oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Wszelkie informacje na temat sytuacji na terenie Gminy Przecław umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Prosimy Mieszkańców o sumienne przestrzeganie ostatnio wprowadzonych obostrzeń, m. in. dotyczących całkowitej izolacji w trakcie kwarantanny. Dziękujemy za odpowiedzialne postepowanie w sytuacji kryzysowej.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 355 

Galeria zdjęć:


  • komunikatPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu