^
Jesteś tutaj: Strona główna / Komunikat o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Tuszyma

Komunikat o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Tuszyma

Data powstania: 2021-07-14 11:22
Data modyfikacji: 2021-07-14 11:23

Informujemy wszystkich mieszkańców miejscowości Tuszyma, których nieruchomości zlokalizowane są w obrębie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „ Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie-etap I", by zgłaszali się do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu ul. Przemysłowa 10, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że mieszkańcy muszą pamiętać o ważnej rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Wybudowana kanalizacja sanitarna w tym rejonie powoduje wyłączenie z użytkowania zbiorniki na nieczystości ciekłe, eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz brak konieczności przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym (likwidacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych).

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnejmożna uzyskać i złożyć za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub na miejscu w siedzibie Spółki. Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej uzyskają Państwo w siedzibie Spółki lub telefonicznie 17 581 31 04 oraz pocztą elektroniczną pod adresem zgk@op.pl

               

Z poważaniem

Krzysztof Szostak

Prezes ZGK Sp. z o. o.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 288 

Galeria zdjęć:


  • Komunikat o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. TuszymaPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu