Urząd Miejski w Przecławiu

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Przecław na lata 2024-2027.
 • Start|
 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Przecław na lata 2024-2027.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Przecław na lata 2024-2027.

  Informujemy, że trwają prace związane z projektem uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Przecław na lata 2024-2027”. W związku z tym Burmistrz Przecławia zarządził możliwość konsultacji społecznych, których przedmiotem jest wspomniany akt prawa miejscowego.

  Konsultacje mają charakter powszechny tj. dotyczą wszystkich mieszkańców gminy Przecław. Będą odbywać się w okresie od 06.02.2024 r. do 27.02.2024 r.

  Projekt „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Przecław na lata 2024-2027” zamieszczony jest jako załącznik w poniższym pliku.

  Oczekujemy na Państwa merytoryczne opinie i wnioski w rozpatrywanym zakresie. Można je składać w formie papierowej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław lub elektronicznej na adres e-mail: lucjanlazarz@przeclaw.org.

  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały udziela Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu tel. /17/ 2276749.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze