^
Jesteś tutaj: Strona główna / Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Przecław-2022 r.

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Przecław-2022 r.

Data powstania: 2022-06-28 14:00
Data modyfikacji: 2022-06-28 14:00

Burmistrz Przecławia informuje, że kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Przecław zostanie przeprowadzona w terminach:

- w dniach od 29.06.2022 r. do 30.06.2022 r. - dla mężczyzn,

- w dniu 08.07.2022 – dla kobiet.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej:

Mielec, ul. Jagiellończyka 3 w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2003 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 226 

Galeria zdjęć:


  • Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Przecław-2022 r.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu