^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Nabór do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”

Data powstania: 2020-05-13 11:57
Data modyfikacji: 2020-05-13 12:06

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna w terminie 18 MAJA – 29 MAJA 2020 r. nabór do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJE SIĘ:
- bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
- wsparcie finansowe w wysokości  23 050,00 PLN,
- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 500,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 30 000,00 PLN.

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

1)  osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby po 50 roku życia,
- osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),

2) rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
3) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

Do projektu szczególnie zaprasza się osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, w tym przede wszystkim osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin, kobiety oraz rodziców/ opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat.
CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca stycznia 2022 roku.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 260 

Galeria zdjęć:


  • Nabór do projektu Od pomysłu do sukcesu z własną firmą


 

Pliki do pobrania:KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu