^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór na stanowisko Młodszego Instruktora

Nabór na stanowisko Młodszego Instruktora

Data powstania: 2017-02-01 10:04
Data modyfikacji: 2017-02-01 10:07

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO DOMU KULTURY W TUSZYMIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

do świetlicy wiejskiej  SDK w Kiełkowie

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie

Tuszyma 482 A

39-321 Tuszyma

Tel. 17 227 63 65

Miejsce pracy:

Świetlica SDK w Kiełkowie

Wymiar czasu pracy:

1/2 Etatu

Wymagania konieczne:

- wykształcenie minimum średnie,

- podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,  

- duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,

- komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,

- dobrze widziane  umiejętności o charakterze artystycznym : śpiew, taniec, plastyka, zdolności manualne

- prawo jazdy.

Zakres głównych zadań:

- organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

- inspirowanie i  organizowanie wydarzeń kulturalnych w sołectwie,

- udział w imprezach plenerowych organizowanych przez SDK w Tuszymie,

- sprzątanie pomieszczeń placówki,

- praca w godzinach popołudniowych tj. 16.00 – 20.00.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;

- curriculum vitae;

- kserokopie świadectw pracy;

- kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami) o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

- List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty należy składać do dnia 20.02.2017 r. włącznie, do godziny 15.00 w biurze Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy pracy  na stanowisku młodszego instruktora Samorządowego Domu Kultury – świetlica wiejska Kiełków  lub drogą pocztową na adres: Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie, Tuszyma 482 A, 39-321 Tuszyma z zastrzeżeniem, że dokumenty muszą dotrzeć do 20.02.2017 r. do godz.15.00. 

Kandydaci spełniający wymagania konieczne w dniu 22 lutego 2017 r. do godz.15.00 drogą telefoniczną zostaną zaproszeni na rozmową kwalifikacyjną decydującą o przyjęciu do pracy. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 24 lutego 2017 r. w siedzibie Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie od godz.9.00. Kandydaci będą zobowiązani przygotować plan oraz propozycję funkcjonowania świetlicy wiejskiej SDK w Kiełkowie z uwzględnieniem terytorialności działania (sołectwo Kiełków), oraz z uwzględnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie sołectwa Kiełków.

Zastrzegamy, że kandydaci, który nie spełniają wymagań koniecznych nie zostaną powiadomieni o kolejnych etapach rekrutacji.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 801
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu