^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”

Nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”

Data powstania: 2021-09-09 12:06
Data modyfikacji: 2021-09-09 12:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych u co najmniej 25 uczestników projektu, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy u co najmniej 20 uczestników projektu, dostosowanie kompetencii/kwalifikacii do potrzeb nnku pracy u co najmniej 14 uczestników projektu, do końca 09.2022r

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 roku życia, niepracujące w tym bierne zawodowo, o różnym poziomie wykształcenia, z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Mielec: gmina miejska Mielec, gmina wiejska Mielec, gmina Przecław, gmina Tuszów Narodowy w Powiecie Mieleckim t.j.:

  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

W projekcie zaplanowano następujące wsparcie:

  • Społeczne: Racjonalna Terapia Zachowania.
  •  Zdrowotne:

- Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających (w tym dostosowanie indywidualnego programu ćwiczeń dla uczestnika projektu),

- Poradnictwo psychologiczne.

  • Zawodowe:

- Doradztwo zawodowe,

- Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Na czas kursu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe Uczestnikom projektu.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie.

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, pokój 1 tel. 17 78 00 559 w godzinach pracy od pn.-pt. 7.30-15.30.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www.pcnrmielec.pl

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. do 30.09.2022r.

Nabór będzie prowadzony do momentu zakwalifikowania 25 uczestników projektu!

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 215 

Galeria zdjęć:


  • Nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie MieleckimPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu