^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja 30+”

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja 30+”

Data powstania: 2021-11-10 09:24
Data modyfikacji: 2021-11-10 09:25

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn.  „Aktywizacja 30+" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 02.11.2021 roku do odwołania.

Szczegółowe warunki kwalifikowalności uczestników na dzień przystąpienia do projektu: 

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) bez pracy, zarejestrowane w PUP Mielcu, jako bezrobotne należące co najmniej do jednej z następujących grup:
  1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
   • osoby w wieku 50 lat i więcej
   • osoby długotrwale bezrobotne
   • kobiety
   • osoby z niepełnosprawnościami
   • osoby o niskich kwalifikacjach
  2. Rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa, należące co najmniej do jednej z ww. grup.

Szczegółowe informacje na stronie PUP w Mielcu: nabór wniosków

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 57 

Galeria zdjęć:


 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pn. Aktywizacja 30+Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu