Urząd Miejski w Przecławiu

Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie
 • Start|
 • Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie

Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie

  Formularz:


  Osoba: Krzysztof Przecław

  Temat:  Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie

  Pytanie: Proszę o udzielenie informacji jak zakończyło się odwołanie inwestora do SKO w Tarnobrzegu na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży antenowej na działce 411/1 w miejscowości Błonie z dn.07.03.2023 ?

   


   Odpowiedź:


  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję że obecnie nie została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT26702_PRZECŁAW, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających i  wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Błonie  na działce nr 411/1 w gminie Przecław".  Informacja o wydanej decyzji  dla w/w inwestycji będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Błonie, osiedla  Wenecja, Urzędu Miejskiego w Przecławiu a także na stronie  (https://bipgminaprzeclaw.pl/ogloszenia/ustalanie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego/).

   

  Z poważaniem,

  Zastępca Burmistrza

  Grzegorz Skrzypek


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze