Urząd Miejski w Przecławiu

Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie (2)
 • Start|
 • Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie (2)

Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie (2)

  Formularz:


  Osoba: Krzysztof Przecław

  Temat:  Nadajnik GSM 5G Przecław/Błonie (2)

  Pytanie: Proszę o udzielenie informacji jaką decyzją zakończyła się sprawa - skierowana przez SKO do ponownego rozpatrzenia po odwołaniu od decyzji Burmistrza Przecławia z dn. 7 marca 2023 przez inwestora ? Pytanie dotyczy decyzji: „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT26702_PRZECŁAW, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających i wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Błonie na działce nr 411/1 w gminie Przecław"

   


   Odpowiedź:


  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że obecnie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń sołectwa Błonie, osiedla  Wenecja, Urzędu Miejskiego w Przecławiu, a także na stronie (https://bipgminaprzeclaw.pl/ogloszenia/ustalanie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego/) obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa wieży antenowej jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT26702_PRZECŁAW, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających i  wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Błonie  na działce nr 411/1 w gminie Przecław" na którą strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. W przypadku, gdy nie wpłynie sprzeciw na w/w decyzję znak SKO.401.ZP.870.80.2023 z dnia 15.05.2023 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekaże decyzję wraz z aktami sprawy Burmistrzowi Przecławia do ponownego rozpatrzenia dla w/w zamierzenia inwestycyjnego. 

   

   

  Z poważaniem,

  Zastępca Burmistrza

  Grzegorz Skrzypek


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze